סרטון וידיאו-איך לטפטף לעצמך טיפות עיניים

שרונית קוילר, אחות ותיקה במרכז " עיניים" מסבירה בבהירות ובפשטות ואף מדגימה על עצמה איך נכון לטפטף טיפות עיניים לעצמך.

https://business.facebook.com/enaim.co.il/videos/10153800608332335/