ד"ר שמואל לוינגר בראיון על הסרת משקפיים בערוץ המומחים