הגשמת חלום נעורים

בזכות ניתוח להסרת משקפיים בלייזר, א' מגשים חלום נעורים ומסיים קורס טייס.

הגשמת חלום נעורים
טכנולוגיות חדשות