מדיניות הפרטיות

 

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל וכל החברות המרכיבות את הקבוצה לרבות, אך לא רק; עיניים המרכז הרפואי להסרת משקפיים בע"מ, עתידים מד בע"מ, שבע עיניים בנגב – מרכז רפואי בע"מ, מעין – מרכז רפואי עיניים יעוץ וניתוחים בע"מ וכל חברה נוספת בשליטת חברות אלה או בעלי שליטה בהן ("קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל" "אנו" או "אנחנו"). כאן תוכל לקבל פרטים על השימושים שאנחנו עושים במידע שתמסור לנו ועל הנסיבות שבהן אנחנו נשתף מידע עליך עם צדדים שלישיים. אנו בקבוצת ד"ר לוינגר מדיקל, מייחסים חשיבות רבה ולוקחים ברצינות את זכותם של אנשים לפרטיות ומשקיעים משאבים רבים על מנת לשמור עליה. חשוב לנו שיהיה בידי האנשים שאנחנו אוספים עליהם מידע בכל עת את כל הדרוש להם על מנת לקבל החלטות מושכלות ביחס למידע אודותיהם המוחזק על-ידי קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל.

בעצם הפניה לקבוצת ד"ר לוינגר מדיקל או שימוש באיזה משירותיה, הנך מביע את הסכמתך כי ייעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות. יובהר, כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לקבוצת ד"ר לוינגר מדיקל, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשית. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל לא תוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.

ככל שתפנה אלינו על מנת להתעניין בשירות שאנחנו מציעים או לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי המנוהל על ידינו ("השירותים"), אנחנו נאסוף עליך מידע החל משלב הבירור הראשוני וכן במהלך מתן השירותים ולאחריהם. מידע זה כולל פרטים אישיים כלליים אודותיך (כגון, אך לא רק; שמך, מספר הזהות שלך, כתובת מגוריך, המגדר שלך, תאריך לידתך, פרטי הקשר שלך, עיסוקך ותמונת פנים שלך) וכן כל מידע רפואי או מידע אחר אודותיך אשר דרוש לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך והן מידע, לרבות המידע  הרפואי אשר נצבר על ידנו במסגרת מתן השירותים שמסופקים לך. בנוסף, על מנת לגבות ממך או מהמבטחים שלך את עלות השירותים הניתנים לך, אנחנו נאסוף את פרטי אמצעי התשלום שלך או פרטים לגבי הכיסוי הביטוחי אשר ברשותך. מעבר לכך, אנחנו מקליטים שיחות אשר נערכות במוקד שירות הלקוחות הטלפוני שלנו, לצורך בקרה ושיפור השירות שלנו. ביחס לשירותים הרפואיים, מרבית מהנתונים אשר יאספו אודותיך ייכללו ברשומה הרפואית שלך אשר אנחנו מחויבים לקיים מכוח חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 ("חוק זכויות החולה").

אנו נשמור על המידע שייאסף על ידנו אודותיך כאמור בסודיות, וזאת הן מכוח החובות החלות עלינו מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והן מכוח חובת הסודיות הרפואית אשר חלה עלינו מכוח חוק זכויות החולה.

אנחנו נעשה שימוש במידע האישי אודותיך לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך, בהתאם לחובות החוקיות והמקצועיות אשר חלות עלינו מכוח הדין והנחיות משרד הבריאות. בנוסף, אנו עשויים לעשות במידע אודותיך שימוש אנונימי לצרכי מחקר.

אנו עשויים לשתף מידע אישי אודותיך עם הצדדים השלישיים הבאים ובנסיבות הבאות: (א) צדדים שלישיים אשר מעמידים לנו שירותים לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך; (ב) קופת החולים או חברת הביטוח אשר מעניקה כיסוי לשירותים אשר יסופקו לך על ידנו; (ג) משרד הבריאות או מי מטעמו, מכוח סמכות הפיקוח שלו עלינו; (ד) ככל שחלה עלינו חובה על פי דין או צו שיפוטי למסור את המידע אודותיך לצד שלישי כלשהו; (ה) בהתאם לחוק זכויות החולה; (ו) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבנינו או מי מטעמנו; (ז) בהסכמתך או בהנחייתך; (ח) צד שלישי אשר ירכוש את הפעילות שלנו או חלק ממנה, אשר יהיה כפוף למדיניות פרטיות זו.

יובהר כי המידע נאסף ומנוהל על-ידי קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל באופן מרכזי ועם מסירתו לאחת מהחברות המרכיבות את הקבוצה הוא נמסר ליתר החברות המרכיבות את הקבוצה, בכפוף לכל דין.

קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל עשויה לפנות אליך בעדכונים, מידע פרסומי ושיווקי שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת מהחברות בקבוצת ד"ר לוינגר מדיקל, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים.

יכול שהפניה אליך תעשה בדיוור ישיר, קרי, בהתבסס על מאפייניך, ויכול שהדיוורים הללו ישלחו אליך על ידי כל אחת מחברות קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל לפי מאפיינים מסוימים שלך המבוססים על מידע שקבוצת ד"ר לוינגר מדיקל אספה עליך או שנמסר על ידך כאמור במדיניות הפרטיות.

בכל עת, תוכל לבקש כי אנו נחדול לשלוח לך מסרים כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: callcenter@enaim.co.il. במידה ומידע אודותיך נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, אנו נמשיך לשמור את המידע אודותיך למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר או משלוח דברי פרסומת אליך כמפורט לעיל.

האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרי צדדים שלישיים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל ("האתרים השונים") קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל אינה אחראית על האתרים השונים ואינה אחראית על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננה אחראית למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאת בשום אחריות או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים או צדדים שלישיים כאמור. מדיניות הפרטיות אינה חלה על פעולות אשר יבוצעו באתרים השונים. כאשר אתה משתמש באתרים השונים, אנו ממליצים כי תקרא בזהירות את מדיניות הפרטיות של האתרים השונים לפני השימוש או מסירת מידע אישי הנוגע אליך באתרים השונים.

הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק על ידי קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לד"ר לוינגר מדיקל בבקשה לתקן את המידע. ככל שתבקש לממש את זכויותיך המפורטות לעיל, אנו נפעל על פי בקשתך בהתאם להוראות הדין והנחיות משרד הבריאות.

האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.