עדשה

ממוקמת אחרי האישון ותפקידה לרכז את קרני האור המגיעות מהקרנית אל הרשתית. קוטרה 8 מ"מ ועוביה 2.7 מ"מ, היא גמישה ומסוגלת לשנות את קמירותה על מנת להשיג מיקוד למרחקים שונים.
עוד על האנטומיה של העין