קבלת העתק רשומה רפואית

המידע הרפואי ברשומה הרפואית ובתיק המטופל/ת הינו   המידע האישי וסודו של המטופל/ת. לפיכך, המטופל, אפוטרופסו הטבעי, או מי שהמטופל הסמיכו לכך, או מי שהתמנה לכך עפ"י צו בית משפט, זכאי לקבל מידע מלא ומעודכן אודותיו במהלך הטיפול בו.

עפ"י חוק זכויות החולה:

  1. זכות המטופל/ת למידע רפואי.
  2. מטופל/ת זכאי/ת לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית , לרבות העתק המתייחס אליו.

 נהלים לצילום רשומה רפואית :

  1. קבלת פניה רשמית באמצעות דואר/דוא"ל/פקס, הכוללת: פרטים דמוגרפיים של החולה (שם מלא, ת.ז., כתובת , טלפון), תאריכי הטיפול המבוקשים, ופירוט הסיבות לשמן נדרש צילום הרשומה.
  2.  כתב ויתור על סודיות רפואית החתום בידי:
  • המבקש/המטופל
  • אפוטרופוס טבעי – ההורים במקרה שמדובר בקטין.
  • אפוטרופוס ממונה ע"י בית המשפט – בצירוף כתב מינוי אפוטרופסות.
  • במקרה שנדרש מידע של נפטר – יורשו החוקי עפ"י דין בצירוף תצהיר חתום בפני עו"ד או מזכיר בית משפט השלום, או יורשו עפ"י צו ירושה או צו קיום צוואה ובצירוף הצוואה.
  • במקרה בו טרם מונה אפוטרופוס – ניתן לקבל את המידע באמצעות צו בית משפט.

3.מי שעבר בדיקה או  ניתוח בעיניים, התהליך אורך עד 21 ימי עבודה

4.קבלת העתק רשומה רפואית כרוכה בתשלום.

עלות בקשה לקבלת העתק רשומה רפואית:
על פי תעריף  שנקבע על ידי הרשת

ניתן לפנות אלינו בערוצים הבאים:
מענה טלפוני: 3122*, בין השעות 08:00-20:00 בימים א'-ה' ובימי ו' בין השעות 08:00-13:00
מספר פקס: 02-5377222
 ניתן לפנות לכתובת המייל: callcenter@enaim.co.il