קרנית

המשטח האופטי השקוף הקדמי של העין. תפקידה לרכז את קרני האור המגיעות לעין והן נשברות מהקרנית דרך העדשה לכיוון הרשתית. התנאי העיקרי להשגת תמונה חדה הוא המבנה הסימטרי של הקרנית ושקיפותה. כל בעיה שפוגעת בשקיפות של מרכז הקרנית או במבנה הסימטרי שלה, תגרום להפרעה במיקוד ובחדות הראייה.
עוד על קרנית ועל האנטומיה של העין