תקנון דר לוינגר עיניים – הסרת משקפיים בלייזר

בדיקת התאמה הינה בדיקת ראייה מקיפה וייעודית לניתוחי הסרת משקפיים בלייזר( קוד טיפול 71) .

תקנון עיניים דר לוינגר – הסרת משקפיים בלייזר

​10.7.18

בדיקת התאמה

בדיקת התאמה הינה בדיקת ראייה מקיפה וייעודית לניתוחי הסרת משקפיים בלייזר( קוד טיפול 71) .

בדיקת ההתאמה הינה ללא עלות, לחברת "ד"ר לוינגר עיניים" הזכות לתמחר את הבדיקה בכל עת .

בדיקת התאמה ראשונה עם מספרים נמוכים מתחת  למינוס 8 או פלוס 5 ,הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות.

בדיקת ייעוץ - מטופל/ ת עם היסטוריה רפואית בעיניים , כגון : מחלות , ניתוחים  בעיניים וכד' אינו יכול לעבור בדיקת התאמה במסגרת "הסרת משקפיים" אלא במסלול בדיקת "ייעוץ" בתשלום ( קוד טיפול 26) . תוקף הבדיקה 3 חודשים במסלול הפרטי.

בדיקת התאמה מורכבת - מטופלים המעוניינים בבדיקת התאמה והינם  עם נתוני העיניים  הבאים: מספרים של   מינוס 8 ומעלה  או פלוס  5 ומעלה יתאימו לבדיקת התאמה "מורכבת".

בדיקה זו ( קוד טיפול  991234 ), עלותה 500 ₪.

עלות הבדיקה מקוזזת ממחיר הניתוח , ז"א מטופל שקבע ועבר ניתוח , עלות הבדיקה תקוזז לו מהתשלום ששילם עבור הניתוח.

בדיקת התאמה חוזרת ומורכבת - בעלות של 500 ₪ , בקיזוז מעלות הניתוח.

בדיקה חוזרת מורכבת, הינה בדיקה שנקבעת בין אם הרופא ביקש לחזור עליה ובין אם ביוזמת המטופל ( קוד טיפול 991235).

בדיקת התאמה חוזרת - הינה בדיקה נוספת שמתבצעת לאחר בדיקת ההתאמה הראשונה, בין אם הרופא ביקש לחזור עליה ובין אם ביוזמת המטופל .עלות בדיקה זו היא 200 ש"ח בקיזוז מעלות הניתוח.

 עלות הבדיקה לא תוחזר במידה ולא נקבע ניתוח.

במידה ונקבע ניתוח, עלות הבדיקה מקוזזת ממחיר הניתוח.

סוג הבדיקה ייקבע בהתאם לתוצאות  תשאול רפואי טלפוני  או בווטספ שיעברו המטופלים במרכז המידע.

תיגבה עלות בגין בדיקה במקרים שיזוהו כפוטנציאל ניתוחי שאיננו הסרת משקפיים.

 בדיקת התאמה שנייה למטופל שהתאים להסרת משקפיים  - היא בעלות 200 ש״ח בקיזוז מהניתוח 

בדיקת התאמה שלישית בעלות 500 ש״ח ללא קיזוז מהניתוח . 

בדיקת התאמה ראשונה מורכבת למספרים גבוהים מעל -8/+5 ולמטופלים מגיל 50 ומעלה הבדיקה בעלות 500 ש״ח בקיזוז. 

מטופל שהתאים לניתוח כירורגי וירצה להגיע פעם נוספת  לבדיקה -  בעלות 1200 ש״ח.

בדיקת התאמה שלישית מורכבת - בעלות 500 ש"ח ללא קיזוז. 

ביקורות לאחר ניתוח

על המטופל/ת להגיע בשלושת החודשים הראשונים לביקורות לפי הוראת הרופא המנתח. 

התשלום על כל ביקורת לאחר שנה  מהניתוח הוא 500 ₪. 

באחריות המטופל לקבוע בדיקת עיניים שנתית בקופת החולים / רופא בקהילה על מנת לשמור על בריאות העיניים שלו. 

*חובת המטופל/ת למסור פרטים מלאים ומדויקים בעת התשאול הרפואי הטלפוני / בווטספ במרכז המידע. במידה ומידע כזה או אחר לא יימסר במעמד השיחה ויתגלה בממצאי הבדיקות, באפשרות המרפאה לגבות תשלום עבור ייעוץ רפואי מלא בעת הביקור במרפאה, גם אם לא נמסר למטופל על כך טלפונית.

 

**התקנון בתוקף מיולי 2018.

***התנאים של התקנון עלולים להשתנות מפעם לפעם, בהתאם להחלטות הנהלת החברה ולהסדרים עם קופות החולים .

 

הנהלת רשת  המרכזים הרפואיים "ד"ר לוינגר עיניים"