תקנון עלות בדיקת התאמה

בדיקת התאמה הינה בדיקת ראייה מקיפה וייעודית לניתוחי הסרת משקפיים בלייזר( קוד טיפול 71) .

 • בדיקת ההתאמה הינה ללא עלות, ל"עיניים" הזכות לתמחר את הבדיקה בכל עת . 
 • מטופל/ ת עם היסטוריה רפואית בעיניים , כגון : מחלות , ניתוחים וכד' אינו יכול לעבור בדיקת התאמה במסגרת "הסרת משקפיים" אלא במסלול בדיקת "ייעוץ" בתשלום ( קוד טיפול 26) .
 • מטופלים המעוניינים בבדיקת התאמה והינם  עם נתוני העיניים  הבאים:  מספרים של   מינוס 8 ומעלה  או פלוס  5 ומעלה.
בדיקה זו הינה בדיקת התאמה "מורכבת" ( קוד טיפול  991234 ), ועלותה 500 ₪. בדיקה זו מקוזזת ממחיר הניתוח , ז"א מטופל שקבע ועבר ניתוח , עלות הבדיקה תקוזז לו מהתשלום ששילם עבור הניתוח. 
 • בדיקת התאמה חוזרת ומורכבת  - בעלות של 500 ₪ , בקיזוז מעלות הניתוח . בדיקה חוזרת מורכבת, הינה בדיקה שנקבעת בין אם הרופא ביקש לחזור עליה ובין אם ביוזמת המטופל ( קוד טיפול 991235). 
  • בדיקת התאמה חוזרת - הינה בדיקה נוספת שמתבצעת לאחר בדיקת ההתאמה הראשונה, בין אם הרופא ביקש לחזור עליה ובין אם ביוזמת המטופל .עלות בדיקה זו היא 200 ש"ח בקיזוז מעלות הניתוח. 
  • במידה והמטופל לא מגיע לבדיקת התאמה חוזרת, לא יוכל להגיע לבדיקה נוספת, אלא ייאלץ לשלם עבור ייעוץ רפואי מלא בעלות 1200 ש"ח.
 • עלות הבדיקה לא תוחזר במידה ולא נקבע ניתוח.
 • במידה ונקבע ניתוח, עלות הבדיקה מקוזזת ממחיר הניתוח. 
*חובת המטופל/ת למסור פרטים מלאים ומדויקים בעת התשאול הרפואי הטלפוני במרכז המידע. במידה ומידע כזה או אחר לא יימסר במעמד השיחה ויתגלה בממצאי הבדיקות, באפשרות המרפאה לגבות תשלום עבור ייעוץ רפואי  מלא בעת הביקור במרפאה, גם אם לא נמסר למטופל על כך טלפונית.
 
 • התקנון בתוקף מיולי 2018.
 • התנאים של התקנון עלולים להשתנות מפעם לפעם, בהתאם להחלטות הנהלת החברה.
 
הנהלת רשת "עיניים"