תקנון עלות בדיקת התאמה

בדיקת התאמה הינה בדיקת ראייה מקיפה וייעודית לניתוחי הסרת משקפיים בלייזר( קוד טיפול 71) .

​10.7.18

תקנון עלות בדיקת התאמה

בדיקת התאמה הינה בדיקת ראייה מקיפה וייעודית לניתוחי הסרת משקפיים בלייזר( קוד טיפול 71) .

 • בדיקת ההתאמה הינה ללא עלות, ל"עיניים" הזכות לתמחר את הבדיקה בכל עת .
 • בדיקת ייעוץ - מטופל/ ת עם היסטוריה רפואית בעיניים , כגון : מחלות , ניתוחים וכד' אינו יכול לעבור בדיקת התאמה במסגרת "הסרת משקפיים" אלא במסלול בדיקת "ייעוץ" בתשלום ( קוד טיפול 26) .
 • בדיקת התאמה מורכבת - מטופלים המעוניינים בבדיקת התאמה והינם  עם נתוני העיניים  הבאים: מספרים של   מינוס 8 ומעלה  או פלוס  5 ומעלה יתאימו לבדיקת התאמה "מורכבת".
  בדיקה זו ( קוד טיפול  991234 ), עלותה 500 ₪.
  עלות הבדיקה מקוזזת ממחיר הניתוח , ז"א מטופל שקבע ועבר ניתוח , עלות הבדיקה תקוזז לו מהתשלום ששילם עבור הניתוח.
 • בדיקת התאמה חוזרת ומורכבת - בעלות של 500 ₪ , בקיזוז מעלות הניתוח.
  בדיקה חוזרת מורכבת, הינה בדיקה שנקבעת בין אם הרופא ביקש לחזור עליה ובין אם ביוזמת המטופל ( קוד טיפול 991235).
 • בדיקת התאמה חוזרת - הינה בדיקה נוספת שמתבצעת לאחר בדיקת ההתאמה הראשונה, בין אם הרופא ביקש לחזור עליה ובין אם ביוזמת המטופל .עלות בדיקה זו היא 200 ש"ח בקיזוז מעלות הניתוח.

 

עלות הבדיקה לא תוחזר במידה ולא נקבע ניתוח.

במידה ונקבע ניתוח, עלות הבדיקה מקוזזת ממחיר הניתוח.

 • סוג הבדיקה ייקבע בהתאם לתוצאות  תשאול רפואי טלפוני שיעברו המטופלים במרכז המידע.
  תיגבה עלות בגין בדיקה במקרים שיזוהו כפוטנציאל ניתוחי שאיננו הסרת משקפיים

 

*חובת המטופל/ת למסור פרטים מלאים ומדויקים בעת התשאול הרפואי הטלפוני במרכז המידע. במידה ומידע כזה או אחר לא יימסר במעמד השיחה ויתגלה בממצאי הבדיקות, באפשרות המרפאה לגבות תשלום עבור ייעוץ רפואימלא בעת הביקור במרפאה, גם אם לא נמסר למטופל על כך טלפונית.

 • התקנון בתוקף מיולי 2018.
 • התנאים של התקנון עלולים להשתנות מפעם לפעם, בהתאם להחלטות הנהלת החברה ולהסדרים עם קופות החולים .

 

 

הנהלת רשת "עיניים"