לקביעת בדיקת התאמה ללא התחייבות*
קופות החולים משתתפות במימון ניתוח להסרת משקפיים