אישון

פתח בקשתית העין המשמש כצמצם, דרכו נכנס האור לעין. קוטרו משתנה על פי כמות האור המגיעה לעין. 
ככל שכמות האור קטנה יותר, האישון מתרחב וכך בלילה מתאפשרת חדירה רבה יותר של אור ויכולת לראות גם כאשר האור מועט.
עוד על האנטומיה של העין