אסטיגמציה / צילינדר

אסטיגמציה מוכרת גם כ"צילינידר" על שם העדשה הגלילית המתקנת. מצב בו המערכת האופטית אינה ממרכזת את קרני האור על אותו מישור, אלא קרני האור נופלות במספר מוקדים. ליקוי ראייה זה נגרם כתוצאה מעיוות בקרנית והוא גורם לראייה מטושטשת.
עוד על ליקויי ראייה שכיחים