גלית מלכה

סבלתי מקוצר ראייה מאד גבוה והבדלים עצומים בין שתי העיניים. לא היה באפשרותי אף פעם להרכיב משקפיים ולכן הייתי משועבדת לעדשות מגע עד שנגרם לי נזק לקרנית

1

יום אני יכולה לבצע כל פעילות גופנית ולתפקד כרגיל בכל התחומים, ללא מגבלה. הניתוח העניק לי חיים חדשים, אושר ושמחה!