גל ממון

אין דברים כאלה. ממש שינוי עצום בכל הנוגע לתלות. כאילו נולדתי מחדש

1