טרכומה

עכירות בקרנית הנגרמת כתוצאה מזיהום בלחמית שמקורו בחיידק כלמידיה טרכומטיס, אשר נפוץ באזורים טרופיים.
ללא טיפול אנטיביוטי, הלחמית מצטלקת וגורמת לעפעפיים לפנות פנימה, כך שהריסים מגרדים את הקרנית.