לחמית

הקרום הרירי העדין שמצפה את החלק הקדמי של העין ואת החלק הפנימי של העפעפיים. הלחמית שמכסה את גלגל העין שקופה שכן היא מכילה כלי דם מועטים ואילו הלחמית שמצפה את העפעפיים מכילה כלי דם רבים.
עוד על האנטומיה של העין