קרוס-לינקינג (Cross Linking)

שיטה למניעת התקדמות של מחלת הקרטוקונוס על ידי הקשחת הקרנית כדי להפכה ליציבה ובכך להאט או לעצור את ההתקדמות של בלט הקרנית בתהליך הקרטוקונוס.